Modlimy się z żoną w Różańcu Rodzin już równy rok.

To zobowiązanie modlitewne skłoniło nas w końcu do tego aby modlić się razem. Taka wspólna modlitwa ma znacznie większą moc. A jest o co się  modlić. W każdej rodzinie są jakieś problemy. Przeważnie dotyczą dorosłych dzieci, które tracą wiarę i żyją w związku niesakramentalnym, chorób i nieszczęść, które nas spotykają.  Otaczamy szczególną modlitwą nasze dorosłe dzieci. To długi proces ale widzimy postępy. Nasze świadectwo wiary i miłości  oraz  modlitwa docierają do dzieci. Relacje są coraz lepsze. Każda nasza wieczorna modlitwa różańcowa jest poprzedzona kompletą z brewiarza. Przedtem  podziękowanie za mijający dzień, który jest darem nieskończonej Bożej miłości. Następnie modlimy się za nas, za nasze dzieci, za dzieci chrzestne i za rodziny należące do naszego Różańca Rodzin. Na koniec jeszcze dodatkowo modlitwa o pokój na świecie w naszym kraju, naszych rodzinach i naszych sercach. Również modlitwa za dalszą rodzinę z obojga stron i w intencji chorych i cierpiących. Na zakończenie za zmarłych bliskich naszym sercom.

Pragniemy wytrwać w tej modlitwie do końca naszych dni.

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Chwała Panu!

MiJ