Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Matki Bożej weszliśmy do „Duchowego Wieczernika”, który jest bezpiecznym schronieniem w trudnych czasach jakich żyjemy. Kolejnym etapem jest utworzenie Rodzinnego Wieczernika Modlitwy, jako miejsca widocznego we własnym domu.

Należy w tym celu zaopatrzyć się w figurkę Matki Bożej lub Jej święty wizerunek (obraz) oraz Krzyż. Następnie wyznaczać w domu widoczne miejsce (najlepiej stolik z białym obrusem) gdzie będzie zawsze stała figurka i Krzyżyk oraz leżało Pismo Święte z którego będziemy korzystać. Można też na takim domowym ołtarzyku ustawić mały świecznik z poświęconą świecą. Wzniosłym aktem wypływającym z miłości do Jezusa i Najświętszej Maryi Panny mogłoby być także przyozdabianie domowego ołtarzyka świeżymi kwiatami.

W tak przygotowanym miejscu gromadźmy się wraz z Maryją na modlitwie zapraszając także do niej krótkim wezwaniem Ducha Świętego i naszych Aniołów Stróżów.