Fundamentem inicjatywy Różańca Rodzin jest poświęcenie własnej rodziny Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi i całkowite oddanie rodziny w opiekę Matce Bożej.

Poświęcenie się Bogu to inaczej dobrowolny akt woli – nasze Fiat skierowane ku Bogu. To konsekracja, która z uwagi na wszelkie słabości ludzkie powinna być powtarzana. Przez akt konsekracji dajemy Bogu pełne prawo do przemiany naszego serca. 

Osoba poświęcona Bogu zmienia nie tylko siebie stając się z dnia na dzień coraz bardziej świętą, ale zmienia także otaczający ją świat, będąc dla wielu jak magnez. To samo dotyczy poświęcenia całej rodziny, której ostatecznym celem jest świętość.

W Chrystusie wszyscy zostali poświęceni Bogu, a z wysokości Krzyża, każdy został zawierzony Matce Najświętszej. Ten wielki Dar będzie dopiero wówczas dla was prawdziwy, kiedy zostanie przez was przyjęty – kiedy na niego odpowiecie. Dar poświęcenia, przynależności do Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy poprzez sakrament chrztu kiedy byliśmy dziećmi. Teraz jednak kiedy jesteśmy ludźmi dorosłymi, mamy świadomym aktem woli odnowić przeczenia chrzcielne i być jak pisze św. Paweł „święci i nieskalani przed Bogiem” (Ef. 1,4).

Wzorem poświęcenia jest Najświętsza Maryja Panna, która poprzez swoje Fiat dała nam Zbawiciela świata i zgodziła się na wszystko co było w Bożym zamyśle bez względu na cierpienia doprowadzające Ją na Golgotę.

Jezus jako pierwszy zawierzył się Maryi oddając Jej swoje życie, a Ona poświęciła się całkowicie Jemu. Taka też jest Jej odpowiedź na wasze poświęcenie. Im bardziej poświęcacie się Maryi, tym bardziej Ona poświęca się wami działa w waszym życiu. A ponieważ ze wszystkich świętych Ona zna najlepiej Jezusa, to prowadzi was do Niego najlepszą z możliwych dróg.

Jeżeli poświęcenie Maryi ma być prawdziwe to musi być całkowite czyli oddajecie Jej wszystko bez zastrzeżeń, a intencja tego poświęcenia musi być czysta, wynikająca jedynie z miłości czyli poświęcenie ma być bezinteresowne.

Należy tu pamiętać, że w centrum zawsze stoi Chrystus. Nie ma tu dwóch poświęceń – jest jedno. Jeśli poświęcasz się Maryi to poświęcasz się Chrystusowi.