Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas' Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Córko i Służebnico Ojca niebieskiego - módl się za nami
Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa - módl się za nami
Maryjo, Oblubienico napełniona Duchem Świętym - módl się za nami

Maryjo, Matko Boża Niepokalana - módl się za nami
Maryjo; Matko Boska Świętorodzinna - módl się za nami
Maryjo, Matko Dobroci - módl się za nami
Maryjo, Matko Łaski - módl się za nami
Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami
Maryjo, Matko pięknej miłości - módl się za nami
Maryjo, Matko Kościoła - módl się za nami
Maryjo, Dziewico rodząca Jezusa - módl się za nami
Maryjo, Dziewico słuchająca Jezusa - módl się za nami
Maryjo, Dziewico adorująca Jezusa - módl się za nami
Maryjo, Dziewico ofiarująca Jezusa - módl się za nami
Maryjo, Dziewico służąca Jezusowi - módl się za nami
Maryjo, Dziewico towarzysząca Jezusowi - módl się za nami
Maryjo, Dziewico wypełniająca wolę Jezusa - módl się za nami

Maryjo, poślubiona św. Józefowi - módl się za nami
Maryjo, wierna w miłości małżeńskiej - módl się za nami
Maryjo, pokorna i troskliwa - módl się za nami
Maryjo, odważnie idąca przez życie - módl się za nami
Maryjo, doświadczona śmiercią męża i Syna - módl się za nami
Maryjo, wzorze świętości życia rodzinnego - módl się za nami

Maryjo, zaradzająca problemom rodzin - módl się za nami
Maryjo, kształtująca ojców i matki - módl się za nami
Maryjo, broniąca życia poczętego - módl się za nami
Maryjo, troszcząca się o dzieci i młodzież - módl się za nami
Maryjo, biorąca w opiekę sieroty i wdowy - módl się za nami
Maryjo, wnosząca pokój w życie rodzinne - módl się za nami

Maryjo, prowadząca drogami życia ewangelicznego - módl się za nami
Maryjo, ucząca prawdziwej pokuty i pojednania - módl się za nami
Maryjo, ukazująca płomienną i ofiarną miłość - módl się za nami
Maryjo, orędująca za grzesznikami - módl się za nami
Maryjo, wypraszająca nawrócenie - módl się za nami
Maryjo, radząca wątpiącym - módl się za nami
Maryjo, pocieszająca strapionych - módl się za nami
Maryjo, opiekująca się chorymi - módl się za nami

Maryjo, towarzysząca konającym - módl się za nami
Maryjo, wypraszająca powrót do życia - módl się za nami
Maryjo, nieustannie pomagająca - módl się za nami

Maryjo, Pani Miedniewicka - módl się za nami
Maryjo, Pani Mazowsza - módl się za nami
Maryjo, Królowo pracujących na roli - módl się za nami
Maryjo, Królowo Polski - módl się za nami
Maryjo, Królowo Rodzin - módl się za nami
Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi - módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś ludowi Mazowsza w Najświętszej Maryi Pannie Świętorodzinnej przedziwną pomoc i obronę, * a Jej święty obraz wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy mogli nieustannie doznawać orędownictwa Tej, którą ustanowiłeś Królową rodzin i Matką pięknej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,* który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. A m e n.