Archanioł Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

Modlitwa do św. Archanioła Gabriela o wypełnianie Woli Bożej

Święty Gabrielu Archaniele, aniele zwiastowania, wierny posłańcze Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche napomnienia i wołania kochającego Serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, prosimy cię, abyśmy słowo Boże należycie rozumieli, słuchali go i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie Pan, nie znalazł nas śpiących. Amen

 

Modlitwy dodatkowe:

Modlitwa o opiekę nad nowo narodzonymi dziećmi i młodzieżą do św. Archanioła Gabriela

Święty Archaniele Gabrielu, zwiastunie cudu Wcielenia, miej w opiece nowo narodzone dzieci, aby żyły w pokoju i szczęściu. Miej w opiece również ludzi młodych, pomóż im zachować serca i ciała w czystości. Święty Archaniele Gabrielu, Twej opiece powierzam wszystkich, których kocham. Spraw, aby zawsze ufali Panu, szczególnie w godzinie próby, gdy zawodzi wszelka ludzka pomoc. Przypominaj im krzepiące słowa wypowiedziane w dniu Zwiastowania, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Amen.

Modlitwa do Archanioła Gabriela – opiekuna wszystkich dzieci:

Święty Archaniele Gabrielu, proszę Cię o opiekę dla mojego dziecka w każdym dniu i w każdej godzinie życia. Strzeż go przed niebezpieczeństwami tego świata i zagradzaj drogę, gdyby miało popełnić błąd. Rozwijaj w nim mądrość i talenty. Nauczaj dobroci, miłości i wiary w Twoje istnienie. Prowadź je, pouczaj, a w słabości umacniaj i pocieszaj. Amen.

Modlitwa o łaski płynące z tajemnicy Wcielenia do św. Archanioła Gabriela

Święty Archaniele Gabrielu, wyjednaj nam przed Majestatem Bożego Miłosierdzia wsparcie w naszych codziennych potrzebach . Ty objawiłeś Maryi tajemnicę Wcielenia, prosimy Cię, spraw, abyśmy przez Twoje modlitwy i wstawiennictwo w niebie otrzymali wszelkie łaski płynące z tajemnicy Wcielenia i na wieki głosili chwałę Bożą na ziemi. Amen.

 

Litania do św. Archanioła Gabriela

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Królu aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo aniołów, – Módl się za nami!
Święty Gabrielu Archaniele,
Święty Gabrielu, siło Boża,
Nauczycielu ludów,
Aniele Wcielenia,
Posłańcu objawienia Bożego,
Nosicielu Dobrej Nowiny zbawienia,
Wierny pośle Boży do Zachariasza i Najświętszej Maryi Dziewicy,
Wierny sługo Syna Człowieczego,
Aniele pocieszenia Zbawiciela w strachu śmiertelnym,
Przyjacielu i doradco Matki Bożej,
Przewodniku i pomocniku św. Józefa,
Nauczycielu i podporo proroka Daniela,
Patronie rodziców i nauczycieli,
Przewodniku do zjednoczenia z Jezusem i Maryją,
Pocieszycielu cierpiących,
Siło słabych,
Święty Patronie środków masowego przekazu.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze nasz …

Módl się za nami Święty Gabrielu Archaniele!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże Ojcze, w cudowny sposób kierujesz dziełami aniołów i ludzi. Prosimy Cię, aby ci, którzy nieustannie służą Tobie w niebie, pewnie strzegli naszego życia przed szkodami tu na ziemi. Dlatego prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.