Archanioł Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył". Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

 

Modlitwa:

Święty Rafale Archaniele, posłańcze miłości Bożej, prosimy cię, ogarnij nasze serca ogniem tej miłości i nie pozwól, byśmy kiedykolwiek stali się oziębłymi, spraw, byśmy w życiu codziennym szli stale po drogach miłości i miłością wszystko przezwyciężali.

Święty Rafale Archaniele, wielki Książę niebieskiego dworu znany ze swej mądrości i łaski, prowadź wszystkich podróżujących na lądzie lub na morzu. Pocieszycielu strapionych i ucieczko grzeszników, błagam Cię, abyś pomagał mi we wszystkich moich potrzebach i we wszystkich cierpieniach ziemskiego życia, tak jak pomagałeś młodemu Tobiaszowi w czasie jego podróży. A ponieważ jesteś lekarzem posłanym od Boga, pokornie proszę Cię, abyś uleczył mnie z licznych chorób duszy i ciała, jeśli to posłuży dla mojego dobra. Szczególnie proszę Cię o anielską czystość, która sprawia, że staję się świątynią Ducha Świętego. Amen.

 

Litania do św. Archanioła Rafała

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo aniołów, – Módl się za nami!
Święty Rafale,
Święty Rafale, napełniony łaską Bożą,
Święty Rafale, doskonały czcicielu Słowa Bożego,
Święty Rafale, postrachu szatanów,
Święty Rafale, niszczycielu występków,
Święty Rafale, uzdrowienie chorych,
Święty Rafale, ucieczko nasza w każdym nieszczęściu,
Święty Rafale, przewodniku podróżujących,
Święty Rafale, pocieszycielu więzionych,
Święty Rafale, radości smutnych,
Święty Rafale, pełen gorliwości o zbawienie dusz,
Święty Rafale, którego imię oznacza: „Bóg uzdrawia”,
Święty Rafale, miłośniku prostoty,
Święty Rafale, biczu demonów,
Święty Rafale, pomocy w czasie zarazy, głodu i wojny,
Święty Rafale, aniele pokoju i dobrobytu,
Święty Rafale, obdarzony łaską uzdrawiania,
Święty Rafale, pewny przewodniku na ścieżkach cnoty i świętości,
Święty Rafale, orędowniku wszystkich wzywających Twej pomocy,
Święty Rafale, który byłeś przewodnikiem i pociechą Tobiasza w jego wędrówce,
Święty Rafale, którego Biblia wychwala: Rafał, święty Anioł Boży, został posłany, aby uleczyć,
Święty Rafale, nasz orędowniku,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Módl się za nami, święty Rafale do Pana Boga naszego.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, za przyczyną świętego Archanioła Rafała udziel nam łaski unikania grzechów i chroń w każdej dobrej pracy, aż dojdziemy do niebieskiej ojczyzny. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.