Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę. (Fatima s. Łucja)

 

Według wielu przesłań Matki Bożej pojawiających się w objawieniach ostatnich czasów, rodzina jest szczególnie zagrożona. Do większej ochrony potrzebni są nam Aniołowie dlatego też Matka Boża zachęca nas do częstego kontaktu z nimi i do tego byśmy pamiętali o ich obecności podczas całego dnia.

Aniołowie i Archaniołowie Pańscy mają bardzo ważną rolę do spełnienia w Bożym planie, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzinę i mają wielki wpływ na przebieg walki, która właśnie się toczy. Spełniają cenne i niezastąpione zadania. Dodają nam sił i odwagi, leczą liczne rany, bronią od złego i wraz z nami stanowią najmocniejszą część zwycięskiego zastępu, znajdującego się pod rozkazami Niebieskiego Wodza. Ponieważ to Niepokalane Serce ma zwyciężyć, a Maryja jest Królową Aniołów, pewne jest, że ma przy sobie cały ich zastęp.

 Zadania:

Święty Archanioł Michał stoi na czele całej Jej armii niebieskiej i ziemskiej i jest w gotowy by spełnić każde Jej żądanie – jak podaje między innymi św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Jego zadanie polega na bronieniu nas przed strasznymi atakami szatana, skierowanymi przeciwko rodzinom. Dlatego ważnym jest odmawianie modlitwy – egzorcyzmu ułożonej przez papieża Leona XIII. Szatan atakuje w sferze duchowej wszelkiego rodzaju pokusami i namowami, aby doprowadzić rodziny do rozpadu, zdezorientować, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulubionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości. Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby wyzwolić nas od szatana i jego niebezpiecznych sideł.

Święty Archanioł Gabriel znajduje się przy nas gdy go wzywamy, aby udzielić nam Bożej mocy – mocy niezwyciężonej. Zwalcza on najbardziej niebezpieczną zasadzkę szatana, polegającą na osłabianiu ludzi, doprowadzaniu do zniechęcenia i zmęczenia. Diabeł wykorzystuje ludzką słabość, zwłaszcza jeśli chodzi wszystkich poświęconych Niepokalanemu Sercu Maryi. Słabość ta prowadzi do zwątpienia, do niepewności, do strachu i zamieszania. Zadanie Archanioła Gabriela polega na udzielaniu pomocy we wzroście ufności przez przyoblekanie nas mocą Bożą. Każdego dnia prowadzi on nas drogą odwagi, zdecydowania, wiary heroicznej i czystej.

Święty Archanioł Rafał uzdrawia nas z licznych ran, zadawanych naszym rodzinom w wielkiej walce podczas ucisku w jakim się one znajdują. Jego zadaniem jest dawanie nam środków leczących z wszystkich chorób duchowych. Towarzyszy on nam w wytyczonej przez Matkę Bożą drodze umacniając nasze kroki. Pomaga, by nie było wahania w naszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi nasze akty miłości i apostolstwa.

Nasi Aniołowi Stróżowie do których często powinniśmy się zwracać w modlitwie są w tych czasach wezwani do wypełnienia względem każdego z nas, szczególnego, wyznaczonego im przez Matkę Bożą zadania. Dobrze jest do codziennej modlitwy «Anioł Pański» dorzucić również modlitwę do Anioła Bożego. Oprócz zaproszenia naszych Aniołów do wspólnej, rodzinnej modlitwy w domowym wieczerniku, warto wzywać ich pomocy w potrzebach, przywoływać w niebezpieczeństwach, włączać ich codzienną pracę. Oni powinni teraz stanowić jedno z nami. Warto jest uświadamiać sobie obecność Aniołów Pańskich przy nas.